• Phần mềm Việt - Ứng dụng hay

Tính năng

Giao diện đơn giản

Giao diện trực quan, dễ sử dụng

Chia sẻ dễ dàng

Dễ dàng chia sẻ qua tin nhắn SMS và Email

Hoạt động trên điện thoại Android/iOS

Chỉ cần kết nối mạng internet để sử dụng

Không cần đăng ký sử dụng

Sử dụng nhanh chóng và thuận tiện